Algemene Voorwaarden2022-05-05T17:52:26+00:00

Algemene Voorwaarden

Algemeen:
 • Je kunt je kind / jouw gezin aanmelden door het invullen van het contactformulier, te bellen, appen of te mailen. Ik neem binnen 2 werkdagen contact met je op.
 • Voorafgaand aan een ontdek-gesprek voor de coaching van je kind of jouw gezin stuur ik je een vragenlijst die je in kunt vullen. Ik vraag je deze ingevuld, uiterlijk 2 dagen voor de intake, terug te sturen (via mail, indien gewenst versleuteld met een wachtwoord, of post).
 • Een ontdek-gesprek wordt binnen 2 weken gepland, dit kan bij jou thuis of in mijn praktijk. De kosten hiervoor zijn € 90,- voor 1-1,5 uur. Dit is inclusief  eventuele kilometervergoeding, de inzichten/tips/adviezen die al naar voren komen tijdens het gesprek en eventueel het maken van een plan van aanpak.
 • Nadat je het plan van aanpak hebt gelezen en goedgekeurd wordt een afspraak gemaakt voor een eerste coachingsmoment. Wanneer we een afspraak maken voor een eerste coaching, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring. Hier verwijs ik ook naar op de vragenlijst die ik je toestuur voorafgaand aan het ontdek-gesprek.
Coaching van kinderen en jongeren:
 • Een coachingsmoment duurt 1 uur en kost € 65,- per uur. De begeleiding vindt plaats in mijn praktijkruimte. Indien je de coaching aan huis (of op school) wilt, wordt een kilometervergoeding in rekening gebracht, € 0,20 cent per kilometer, volgens google.nl/maps.
 • Ik zal de coaching op verschillende manieren inzetten. De ene keer werk ik alleen met jouw kind. De andere keer zal ik je vragen bij de coaching met je kind aanwezig te zijn. Het is ook mogelijk dat ik je vraag om zonder je kind te komen. Uiteraard gaat dit alles in overleg met jou en met jouw kind indien dit mogelijk is.
 • Tijdens de coaching van je kind individueel kun je bijvoorbeeld een wandeling maken door het park of een boodschap doen in het winkelcentrum. Ik heb geen wachtruimte.
 • Na afloop van de coaching vindt een korte terugkoppeling plaats. Ook krijg je tips en handvatten mee voor in de thuissituatie. Dit duurt maximaal 15 minuten, deze tijd wordt niet in rekening gebracht.
 • Na iedere afspraak ontvang je een factuur, bij voorkeur via de mail.  Betalen mag direct na de coaching door middel van pin, via een betaalverzoek (WhatsApp) of binnen 8 dagen door middel van overboeking.
 • Als je een afspraak wilt afzeggen of verzetten dient dit minimaal 24 uur voor aanvang van de afspraak te gebeuren. Wanneer je later afmeldt, zal ik de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening moeten brengen. Afzeggen mag via sms, WhatsApp, mail of telefonisch. Uiteraard mag je voicemail inspreken wanneer ik niet opneem.
 • Wanneer ik van mening ben dat ik jou of je kind niet kan helpen of dat het wellicht meer coachings-momenten vraagt dan van te voren besproken is, bespreek ik dit tijdig met je.
 • Indien nodig kan ik aansluiten bij gesprekken met derden. Ook kan ik je ondersteunen bij het voorbereiden van gesprekken met derden. Hiervoor geldt het uurtarief van € 65,- per uur.
Coaching van ouders/ volwassenen:
 • Een coachingsmoment duurt 1,5 uur en kost € 90,-. De begeleiding vindt plaats in mijn praktijkruimte. Indien je de coaching aan huis wilt, wordt een kilometervergoeding in rekening gebracht, € 0,20 cent per kilometer, volgens google.nl/maps.
 • Ik zal de coaching op verschillende manieren inzetten. De ene keer vindt de coaching plaats in mijn praktijk, een andere keer gaan we naar buiten voor een wandeling. Het kan zijn dat ik je vraag om hiervoor naar een nabijgelegen bosgebied te komen in plaats van mijn praktijkruimte.
 • Na iedere afspraak ontvang je een factuur, bij voorkeur via de mail.  Betalen mag direct na de coaching door middel van pin, via een betaalverzoek (via WhatsApp) of binnen 8 dagen door middel van overboeking.
 • Als je een afspraak wilt afzeggen of verzetten dient dit minimaal 24 uur voor aanvang van de afspraak te gebeuren. Wanneer je later afmeldt, zal ik de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening moeten brengen. Afzeggen mag via sms, WhatsApp, mail of telefonisch. Uiteraard mag je een voicemail inspreken wanneer ik niet opneem.
 • Wanneer ik van mening ben dat ik je niet kan helpen of dat het wellicht meer coachings-momenten vraagt dan van te voren besproken is, bespreek ik dit tijdig met je.
 • Indien nodig kan ik aansluiten bij gesprekken met derden. Ook kan ik je ondersteunen bij het voorbereiden van gesprekken met derden. Hiervoor geldt het uurtarief van € 65,- per uur.
Verwachtingen:
 • Je mag van mij een open en eerlijke communicatie verwachten. Ook mag je een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik al mijn kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten om jouw kind / jouw gezin te kunnen helpen. Ik sta geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd en Registerplein om zo mijn vakkennis te blijven scholen. Tevens ben ik aangesloten bij diverse netwerken om mijn professionaliteit te blijven waarborgen.
 • Ik verwacht van jou een open en eerlijke communicatie. Ik verwacht dat je open staat voor de hulp en adviezen die je krijgt en in gesprek gaat met mij als dit niet het gewenste resultaat geeft of niet bij je past.
 • Je bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die jij neemt voor jezelf, je kind en/of jouw gezin zijn altijd je eigen verantwoordelijkheid.
 • De coachingsmomenten zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van jou en/of je kind in gevaar brengen, dan zal ik dit bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, huisarts, Veilig Thuis). Dit wordt altijd eerst met jou besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Klachten
 • Heb je een vraag of een klacht, neem dan contact op zodat een oplossing gevonden kan worden voor de situatie. Als er een conflict is van welke aard dan ook, dan proberen we dat in eerste instantie zelf op te lossen.
 • Lukt het niet om het conflict op te lossen, dan kun je je wenden tot Klachtenportaal Zorg.
 • Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie, mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid.

.

Leest u ook mijn privacy verklaring?!

Blog

Specialisaties