Algemene Voorwaarden2019-12-02T22:14:07+00:00

Algemene Voorwaarden

Algemeen:
 • U kunt uw kind en/of uzelf aanmelden door het invullen van het contactformulier, te bellen of te mailen. Ik neem binnen 2 werkdagen contact met u op.
 • Voorafgaand aan een intake voor de coaching van uw kind stuur ik u een intakeformulier dat u in kunt vullen. Ik vraag u deze ingevuld, uiterlijk 2 dagen voor de intake, terug te sturen (via mail of post).
 • Een intake wordt binnen 1 week gepland, dit kan bij u thuis. De kosten hiervoor zijn € 62,50 voor 1-1,5 uur. Dit is inclusief kilometervergoeding en het maken van een plan van aanpak. Voor volwassenen maak ik geen plan van aanpak, maar kunnen we per keer bespreken of een volgende afspraak nodig is.
 • Nadat u het plan van aanpak hebt gelezen en goedgekeurd wordt een afspraak gemaakt voor een eerste coachingsmoment. Wanneer we een afspraak maken voor een eerste coaching, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring.
Coaching van kinderen:
 • Een coachingsmoment duurt 1 uur en kost € 62,50 per uur. De begeleiding vindt plaats in mijn praktijkruimte. Indien u de coaching aan huis wilt, wordt een kilometervergoeding in rekening gebracht, € 0,20 cent per kilometer, volgens www.google.nl/maps.
 • Ik zal de coaching op verschillende manieren inzetten. De ene keer werk ik alleen met uw kind. De andere keer zal ik u vragen bij de coaching met uw kind aanwezig te zijn. Het is ook mogelijk dat ik u vraag om zonder uw kind te komen. Uiteraard gaat dit alles in overleg met u en met uw kind indien dit mogelijk is.
 • Tijdens de coaching van uw kind individueel kunt u bijvoorbeeld een wandeling maken door het park of een boodschap doen in het winkelcentrum. Ik heb geen wachtruimte.
 • Na afloop van de begeleiding vindt een korte terugkoppeling plaats. Ook krijgt u tips en handvatten mee voor in de thuissituatie. Dit duurt maximaal 15 minuten, deze tijd wordt niet in rekening gebracht.
 • Na iedere afspraak ontvangt u een factuur, bij voorkeur via de mail.  Betalen mag direct na de coaching door middel van pin of binnen 14 dagen door middel van overboeking.
 • Indien u een afspraak wilt afzeggen of verzetten dient dit minimaal 24 uur voor aanvang van de afspraak te gebeuren. Wanneer u later afmeldt, zal ik de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening moeten brengen. Afzeggen mag via sms, what’s app, mail of telefonisch. Uiteraard mag u een voicemail inspreken indien ik niet opneem.
 • Wanneer ik van mening ben dat ik u of uw kind niet kan helpen of dat het wellicht meer coachings-momenten vraagt dan van te voren besproken is, bespreek ik dit tijdig met u.
 • Indien nodig kan ik aansluiten bij gesprekken met derden. Ook kan ik u ondersteunen bij het voorbereiden van gesprekken met derden. Hiervoor geldt het uurtarief van € 62,50 per uur.
Coaching van volwassenen:
 • Een coachingsmoment duurt 1 uur en kost € 62,50 per uur. De begeleiding vindt plaats in mijn praktijkruimte. Indien u de coaching aan huis wilt, wordt een kilometervergoeding in rekening gebracht, € 0,20 cent per kilometer, volgens www.google.nl/maps.
 • Ik zal de coaching op verschillende manieren inzetten. De ene keer vindt de coaching plaats in mijn praktijk, een andere keer gaan we naar buiten voor een wandeling. Het kan zijn dat ik u vraag om hiervoor naar een nabijgelegen bosgebied te komen in plaats van mijn praktijkruimte.
 • Na iedere afspraak ontvangt u een factuur, bij voorkeur via de mail.  Betalen mag direct na de coaching door middel van pin of binnen 14 dagen door middel van overboeking.
 • Indien u een afspraak wilt afzeggen of verzetten dient dit minimaal 24 uur voor aanvang van de afspraak te gebeuren. Wanneer u later afmeldt, zal ik de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening moeten brengen. Afzeggen mag via sms, what’s app, mail of telefonisch. Uiteraard mag u een voicemail inspreken indien ik niet opneem.
 • Wanneer ik van mening ben dat ik u niet kan helpen of dat het wellicht meer coachings-momenten vraagt dan van te voren besproken is, bespreek ik dit tijdig met u.
 • Indien nodig kan ik aansluiten bij gesprekken met derden. Ook kan ik u ondersteunen bij het voorbereiden van gesprekken met derden. Hiervoor geldt het uurtarief van € 62,50 per uur.
Training Ik Leer Leren of de Weerbaarheidstraining:
 • Voor de groepstraining ‘Ik Leer Leren’ geldt dat ik er alles aan zal doen om uw kind, naast de inhoud van de training, zoveel mogelijk persoonlijk advies te geven met betrekking tot de onderwerpen die bij de training besproken worden.
 • Voor een individuele training ‘Ik Leer Leren’ geldt dat ik deze training aanpas aan de behoefte van uw kind en dus, indien gewenst, enkel de onderwerpen aan bod komen die van toepassing zijn op uw kind.
 • Voor de Weerbaarheidstraining individueel of in een groep, geldt dat ik er alles aan zal doen om uw kind, naast de inhoud van de training, zoveel mogelijk persoonlijk advies te geven met betrekking tot de onderwerpen die bij de training besproken worden.
Verwachtingen:
 • U mag van mij een open en eerlijke communicatie verwachten. Tevens mag u een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik al mijn kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten om u en/of uw kind te kunnen helpen. Ik sta geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd om zo mijn vakkennis te blijven scholen. Tevens ben ik aangesloten bij diverse netwerken om mijn professionaliteit te blijven waarborgen.
 • Ik verwacht van u een open en eerlijke communicatie. Ik verwacht dat u open staat voor de hulp en adviezen die u krijgt en in gesprek gaat met mij als dit niet het gewenste resultaat geeft.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en/of uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.
 • De coachingsmomenten zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit wel bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, huisarts, Veilig Thuis). Dit wordt altijd eerst met u besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Klachten
 • Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie. Als er een conflict is van welke aard dan ook, dan proberen we dat in eerste instantie zelf op te lossen.
 • Lukt het niet om het conflict op te lossen, dan kunt u zich wenden tot Klachtenportaal Zorg.
 • Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie, mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid.

Leest u ook mijn privacy verklaring?!

Blog

Specialisaties