Werkwijze2020-01-03T19:26:23+00:00

Werkwijze

Je kind is hooggevoelig of je herkent dit bij jezelf. Dit zijn prachtige eigenschappen, maar kunnen, zeker op school of in het sociale/ werkende leven, voor problemen zorgen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat problemen uitdagingen worden en deze uitdagingen aangaan en omzetten in positiviteit.

Kennismaking

Wanneer je eerst graag wilt kennismaken voordat je een intake aan wilt vragen is dit natuurlijk mogelijk. Je komt dan, geheel vrijblijvend, naar onze praktijk om kennis te maken met een van ons en te voelen hoe het is om in onze praktijk te zijn. Vervolgens kun je ervoor kiezen om een afspraak te maken voor een intakegesprek of aan te melden voor een van de trainingen.
Een kennismaking duurt 15-20 minuten.

Intakegesprek

Voorafgaand aan het intakegesprek mag je aangeven naar wie je voorkeur uit gaat voor coaching. Kalle of Fanny gaat dan met jou/ jullie het traject in.
In een intakegesprek gaan we samen de hulpvraag duidelijk maken: waar loopt het kind/ jijzelf tegenaan of waar loop je als ouder tegenaan.

Als het kinderen betreft gaan we een Plan van Aanpak maken: wij formuleren de doelen en geven aan hoe we hieraan gaan werken. Ons streven is om er in 5-10 coachingsmomenten van 1 uur voor te zorgen dat je als gezin verder kunt. Kinderen tot ongeveer 10 jaar hoeven niet bij de intake aanwezig te zijn, oudere kinderen liefst wel.

Als je als volwassene of ouder een hulpvraag hebt bespreken we wat de mogelijkheden zijn. Het traject proberen we zo kort mogelijk te houden, maar dit ligt volledig bij jou. Per keer bespreken we of je een vervolgafspraak wenst of niet.

Een intake duurt 1-1,5 uur.

Coaching

Voor kinderen:
We maken gebruik van verschillende methodieken, spellen, oefeningen en materialen. We kijken hierbij naar wat aansluit bij jouw kind, waar interesses liggen. Je kind krijgt mogelijk ook opdrachtjes mee voor thuis, waar hij/zij alleen of samen met jou als ouder aan kan werken of mee kan oefenen. We werken in principe alleen met je kind. Soms kan het toch beter zijn om als ouder aan te sluiten, dan geven we dit aan. De coaching vindt plaats in onze praktijk. Is jouw kind jonger dan 6 jaar, dan werk ik (liever) met jou als ouder (zie oudergesprek).

Voor volwassenen / ouders:
We maken gebruik van verschillende methodieken, oefeningen en technieken. We kijken hierbij naar wat bij jou aan sluit. Je bent zelf verantwoordelijk voro het resultaat (dit is namelijk voor een groot deel afhankelijk van jouw inzet en wat je thuis nog doet met onze gesprekken). De coaching vindt plaats in onze praktijk.

Een coachingsmoment duurt 1 uur.

Oudergesprek

We vinden het belangrijk dat je als ouder betrokken bent bij de coaching van je kind. Daarom zal er na elke sessie een korte terugkoppeling plaatsvinden. Dit kan middels een kort gesprekje (max. 10 minuten) en/of door middel van een mailtje. Tevens plannen we na 3 of 4 coachingsmomenten een afspraak voor een oudergesprek/evaluatie. We bespreken dan hoe het gaat en kunnen eventueel het Plan van Aanpak bijstellen. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen, bespreken van (lastige) situaties, enz. Dit gesprek vindt plaats bij jou thuis of in onze praktijk.
Als je kind nog erg jong is, dan gaan we jou als ouder coachen in plaats van je kind. We plannen 1 of meer oudergesprekken waarin je hele praktische tips en handvaten krijgt om met je hooggevoelige kind aan de slag te gaan.

Een oudergesprek duurt 1 uur.

Leerondersteuning

Wanneer je kind tegen leerproblemen aanloopt biedt ondersteuning hierin een uitkomst. Fanny geeft hiervoor de training Ik Leer Leren en kan deze training of onderdelen hiervan inzetten afgestemd op jouw kind. Voor meer informatie kun je kijken bij de specialisatie ‘Leerondersteuning‘ hieronder.

Blog

Specialisaties