Werkwijze2018-10-19T13:13:10+00:00

Werkwijze

Je kind is beelddenker en/of hooggevoelig. Dit zijn prachtige eigenschappen, maar kunnen, zeker op school of in het sociale leven, voor problemen zorgen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat problemen uitdagingen worden en deze uitdagingen aangaan en omzetten in positiviteit.

Kennismaking

Wanneer je eerst graag wilt kennismaken voordat je een intake aan wilt vragen is dit natuurlijk mogelijk. Je komt dan, geheel vrijblijvend, naar mijn praktijk om kennis te maken met mij en te voelen hoe het is om in mijn praktijk te zijn. Vervolgens kun je ervoor kiezen om een afspraak te maken voor een intakegesprek of aan te melden voor een van de trainingen.
Een kennismaking duurt 15-20 minuten.

Intakegesprek

In een intakegesprek gaan we samen de hulpvraag duidelijk maken: waar loopt het kind tegenaan of waar loop je als ouder tegenaan. Ook onderwerpen vanuit leerkrachten kunnen uiteraard besproken worden. Eventueel kan al een eerste advies gegeven worden. Vervolgens ga ik een Plan van Aanpak maken: ik formuleer de doelen en geef aan hoe ik hieraan ga werken. Mijn streven is om er in 5-10 begeleidingsmomenten van 1 uur voor te zorgen dat je als gezin verder kunt. Dit gesprek vindt bij voorkeur plaats in de thuissituatie van het kind. Kinderen tot ongeveer 10 jaar hoeven niet bij de intake aanwezig te zijn, oudere kinderen liefst wel.
Een intake duurt 1-1,5 uur.

Begeleiding

Ik maak gebruik van verschillende methodieken, spellen, oefeningen en materialen. Ik kijk hierbij naar wat aansluit bij jouw kind, waar zijn/haar interesses liggen. Je kind krijgt ook opdrachtjes mee voor thuis, waar hij/zij alleen of samen met jou als ouder aan kan werken of mee kan oefenen. Ik werk in principe alleen met je kind. Soms kan het toch beter zijn om als ouder aan te sluiten, dan geef ik dit aan. De begeleiding vindt plaats in mijn praktijk. Is jouw kind jonger dan 4 jaar, dan werk ik met jou als ouder (zie oudergesprek).
Een begeleidingsmoment duurt 1 uur.

Oudergesprek

Ik vind het belangrijk dat je als ouder betrokken bent bij de begeleiding van je kind. Daarom zal er na elke begeleiding een korte terugkoppeling plaatsvinden. Dit kan middels een kort gesprekje (max. 10 minuten) en/of door middel van een schriftje. Tevens plannen we na 3 of 4 begeleidingsmomenten een afspraak voor een oudergesprek/evaluatie. We bespreken dan hoe het gaat en kunnen eventueel het Plan van Aanpak bijstellen. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen, bespreken van (lastige) situaties, enz. Dit gesprek vindt plaats bij jou thuis of in mijn praktijk.
Als je kind nog erg jong is, dan ga ik jou als ouder begeleiden in plaats van je kind. We plannen 1 of meer oudergesprekken waarin je hele praktische tips en handvaten krijgt om met je hooggevoelige of beelddenkende kind aan de slag te gaan.
Een oudergesprek duurt 1 uur.

Begeleiding op school

Vaak lopen kinderen die beelddenken of hooggevoelig zijn ook op school tegen problemen aan. Ook hier kan ik meekijken en zorgen voor advies, begeleiding en informatie.

Leerondersteuning

Wanneer je kind tegen leerproblemen aanloopt biedt ondersteuning hierin een uitkomst. Ik geef onder andere 2 trainingen en kan onderdelen uit deze trainingen ook inzetten in een aantal bijeenkomsten speciaal afgestemd op jouw kind. Voor meer informatie kun je kijken bij de specialisatie ‘Leerondersteuning’ hieronder.

Blog

Specialisaties