Rekenbootcamp2018-10-19T13:10:56+00:00

Rekenbootcamp

De Rekenbootcamp bestaat uit 2 dagdelen waarin de tafeltjes op een leuke manier aangeboden, geoefend en geautomatiseerd worden.

Elk cijfer wordt aan een figuur gekoppeld en door middel van uitleg, spelletjes en actief oefenen worden de tafeltjes eigen gemaakt. Er kan gekozen worden voor een Rekenbootcamp van de tafeltjes van 1 t/m 10 of de tafeltjes van 1 t/m 12.

  • Veel spel en beweging

  • Beeldende uitleg

  • Uitleg die aansluit bij de leerstrategie van jouw kind

  • Oefenen in kleine groepjes (minimaal 4, maximaal 6 kinderen)

  • Meer vertrouwen en plezier in rekenen

De sommen tot 20 en de tafeltjes zijn de basis voor al het rekenen. Wanneer de kinderen dit onder de knie hebben, kunnen ze in feite alle sommen maken. Deze basis wordt aangeleerd tijdens de Rekenbootcamp.

Tijdens de Rekenbootcamp memoriseren en automatiseren we de tafeltjes. Memoriseren is het direct beschikbaar hebben van de uitkomst. Het kind hoeft dan dus niet na te denken om een antwoord te geven. Dit is erg makkelijk bij de sommen tot 20, maar ook bij de tafeltjes.
Automatiseren is handig voor het verkorten van oplossingsmethoden. Een kind hoeft dan niet na te denken over een tussenstap. (bv 5+3 = 8, dus 50+30 = 80)

De Rekenbootcamp bestaat uit 2 dagdelen van 3 uur waarin de tafels geoefend en geautomatiseerd worden.
De Rekenbootcamp is geschikt voor kinderen vanaf groep 5 en wordt gegeven in groepjes van 4-8 leerlingen.

Kijk voor geplande Rekenbootcamps bij Data Activiteiten!

Vraag je je af of de Rekenbootcamp wel iets voor jou(w kind) is? Wil je weten wat de mogelijkheden zijn om deze Rekenbootcamp op locatie te volgen of in te kopen is voor een groepje vriendjes/ vriendinnen? Wil je weten of het ook mogelijk is om de Rekenbootcamp op school te volgen is of in te kopen is op scholen? Neem gerust contact op!

De cursus tot gecertificeerd Rekenbootcamp trainer heb ik gevolgd bij Inge Verloop van Rekenbootcamp.

Blog

Specialisaties