Meervoudige Intelligentie2018-10-19T13:07:37+00:00

Meervoudige Intelligentie

Vanuit de theorie van Meervoudige Intelligentie krijg je meer zicht op de verschillen tussen kinderen en hun individuele leerbehoeften. Deze theorie van psycholoog Howard Gardner stapt af van het gebruikelijke denken over intelligentie (dat er maar 1 soort IQ bestaat) maar gaat uit van meerdere intelligenties die iemand kan ontwikkelen. Tijdens de training Ik Leer Leren wordt hier uitgebreid aandacht aan besteedt en hebben we het over de verschillende vormen van ‘knapheid’ (in plaats van intelligenties).

Meervoudige intelligentie betekent voor het onderwijs het stimuleren van een brede ontwikkeling, uitgaan van verschillen tussen kinderen en het unieke in kinderen waarderen. Kinderen leren hun zwakke en sterke kanten kennen en kunnen deze inzetten om te leren, om samen te werken en te communiceren.

Er zijn 8 vormen van knapheid:

  • woordknap (verbaal-linguïstische intelligentie)

  • rekenknap (logisch-mathematische intelligentie)

  • beeldknap (visueel-ruimtelijke intelligentie)

  • muziekknap (muzikaal-ritmische intelligentie)

  • beweegknap (lichamelijk-kinesthetische intelligentie)

  • natuurknap (naturalistisch-ecologische intelligentie)

  • mensknap (interpersoonlijke intelligentie)

  • zelfknap (intrapersoonlijke intelligentie)

Bij de training Ik Leer Leren wordt hier een 9e vorm van knapheid aan toegevoegd: de kameleon. Dit is het kind dat geen specifieke voorkeur heeft voor een bepaalde vorm van knapheid. Dit kind kan met alle lesvormen goed omgaan.

Wil je hier mee over weten? Ben je leerkracht en wil je weten op welke manier je zo breed mogelijk les kunt geven zodat je alle kinderen bereikt? Ik heb een informatieboekje geschreven waarin je kunt lezen wat elke vorm van knapheid betekent, hoe je dit bij kinderen kunt herkennen en wat deze kinderen leuk vinden. Ook vind je hierin terug hoe deze vorm van knapheid terug komt op school en hoe je kinderen met een voorkeur voor een bepaalde vorm van knapheid kunt stimuleren tijdens de lessen. Tevens staan er per vorm van knapheid tips in voor lezen, schrijven, spelling en rekenen.

BRON: www.ikleerleren.nl / Centrum Tea Adema / Studio Staalkaart

Blog

Specialisaties