Gebieden Hooggevoeligheid2018-10-19T12:02:19+00:00

Gebieden Hooggevoeligheid

Over het algemeen wordt hooggevoeligheid verdeeld in 4 gebieden. Op elk gebied kan een kind meer of minder hooggevoelig zijn. Deze 4 gebieden zal ik hieronder nader omschrijven. Wellicht herken je je kind hier in?

Een hooggevoelig kind kan gevoelig zijn op lichamelijk gebied. Hierbij kun je denken aan een gevoelig gehoor, geluiden zijn al snel ‘hard’. Naast een gevoelig gehoor, kan een hooggevoelig kind ook een gevoelige huid hebben, labeltjes, naadjes of wol kan ontzettend irriteren. Nog een voorbeeld is een fijn ontwikkelde smaak, het kind proeft het als het drinken niet ‘vers’ is en verschil tussen bepaalde merken voeding worden goed opgemerkt.
Overige kenmerken kunnen zijn: het zien van kleine veranderingen, graag langs de kant staan om te observeren/kijken, gevoelig reageren op fysieke pijn en gevoelig zijn voor licht.

Een hooggevoelig kind kan gevoelig zijn op emotioneel gebied. Het kind is bijvoorbeeld gevoelig voor drukte, het kind trekt zich dan terug of gaat juist heel druk doen. Na een drukke dag kan een hooggevoelig kind moeilijk in slaap komen. Een emotioneel hooggevoelig kind kan ook erg gevoelig zijn voor sfeer, hij kan niet tegen ruzie of onenigheid en voelt dit feilloos aan. Wanneer een kind in een discussie komt zal het vaak direct toegeven, om de sfeer weer goed te krijgen. Een kind dat hooggevoelig is op emotioneel gebied kan makkelijk huilen, voelt de pijn van een ander in zijn lichaam. Er zijn ook hooggevoelige kinderen die veel denken, over rechtvaardigheid, het milieu of andere zaken die wellicht nog niet passen bij de leeftijd. Moeite hebben met veranderingen, lang moeten wennen aan nieuwe situaties en niet graag verrast willen worden hoort er ook bij.

Een hooggevoelig kind kan gevoelig zijn op het gebied van intelligentie en cognitie. Deze vorm van hooggevoeligheid gaat over kinderen die erg gevoelig zijn voor informatie. Ze hebben een goed geheugen en beschikken over een grote woordenschat. Hun gedachten (en dus ook wat ze zeggen) kunnen van de hak op de tak gaan. Deze kinderen stellen diepzinnige vragen en de ‘waarom’-vragen worden eindeloos gesteld. Een hooggevoelig kind vind het lastig om toetsen te maken omdat ze niet graag ondervraagd worden of op hun vingers gekeken worden. Keuzes maken is erg lastig. Verder heeft een hooggevoelig kind vaak moeite met structureren en organiseren.

Een kind kan hooggevoelig zijn op spiritueel gebied. Deze kinderen zijn erg wijs en kunnen heel gericht hun eigen weg volgen, ze zijn vol levenslust en komen enthousiast over. Voor een hooggevoelig kind is het erg belangrijk dat de waarheid verteld wordt. Daarnaast is hij gericht op harmonie en vrede en vindt hij het belangrijk dat er liefdevol met elkaar omgegaan wordt. Deze kinderen hebben allerlei levensvragen en vaak een sterke binding met de natuur, planten en dieren.
Er zijn ook hooggevoelige kinderen die paranormaal-spirituele kenmerken laten zien. Zij ervaren geesten en entiteiten en kunnen bijvoorbeeld aura’s zien, communiceren met kaboutertjes en/of ‘denkbeeldige’ vriendjes. Ook bezitten zij telepathische vermogens, kunnen gebeurtenissen voorzien en hebben herinneringen aan vorige levens.

Vaak hebben hooggevoelige kinderen kenmerken uit elk gebied, maar niet altijd. Sommige kinderen zijn bijvoorbeeld heel gevoelig op het emotionele gebied. Elk kind is anders, dus ook hooggevoelige kinderen.

Het is fijn als je weet hoe de hooggevoeligheid zich uit bij jouw kind, zodat je kind zichzelf beter leert kennen en jij rekening kunt houden met de dingen waar hij/ zij tegenaan loopt en natuurlijk de mooie kanten van deze kenmerken!
Vooral het positieve uit al de mooie (hooggevoelige) karaktereigenschappen halen is zo belangrijk voor jouw kind!

Blog

Specialisaties