Executieve Functies2018-10-19T12:02:01+00:00

Executieve Functies

Steeds vaker hoor je de term vallen: executieve functies. Sommige kinderen hebben zwakke executieve functies en de leerkracht of ib’er dringt er bij ouders op aan dat hier toch echt aan gewerkt moet worden. Op deze pagina kun je wat meer lezen over executieve functies en mijn visie hierover.

Executieve functies zijn de vaardigheden die kinderen nodig hebben om taken te kunnen uitvoeren.

Deze vaardigheden hebben niets te maken met slim zijn of goed kunnen leren, maar met basisvaardigheden die nodig zijn voor allerlei taken. Een baby maakt al een start met het ontwikkelen van deze vaardigheden en hier gaan we mee door tot we ongeveer 25 jaar zijn.
Over welke vaardigheden gaat het nu eigenlijk:

 • Respons-inhibitie: gaat over het vermogen om na te denken voordat je iets doet.

 • Werkgeheugen: dit is de vaardigheid om informatie te kunnen onthouden bij het uitvoeren van moeilijke taken.

 • Emotie-regulatie: dit is de vaardigheid om je emoties te reguleren bij het uitvoeren van taken (gedrag controleren).

 • Volhouden aandacht: de vaardigheid om je aandacht bij een taak te kunnen houden ondanks afleiding, vermoeidheid of verveling.

 • Taakinitiatie: dit gaat over het kunnen starten met een taak, op tijd en op een efficiënte manier.

 • Planning: deze vaardigheid gaat over het vermogen om een plan te maken om een doel te bereiken. Dit gaat ook over prioriteiten stellen.

 • Organisatie: deze vaardigheid gaat over het ontwikkelen van systemen en deze te onderhouden zodat je op de hoogte blijft van informatie.

 • Timemanagement: dit is de vaardigheid om in te schatten hoeveel tijd je hebt om een bepaalde taak uit te kunnen voeren.

 • Doelgericht gedrag: dit is het vermogen om een doel te realiseren zonder dat je hierbij afgeleid wordt.

 • Flexibiliteit: deze vaardigheid gaat erover dat je plannen kunt herzien wanneer er iets veranderd (andere informatie, een foutje maken, een tegenslag).

 • Meta-cognitie: dit is het vermogen om een stapje terug te zetten, het geheel te overzien en te bekijken hoe het gaat. Dit vraagt zelfreflectie en evaluatie.

Dit zijn nogal wat vaardigheden, niet? Dit is wat we allemaal van onze kinderen verwachten.

Natuurlijk kun je niet alle executieve functies perfect ontwikkelen. Je hebt zwakke en sterke executieve functies en het zou mooi zijn als je sterke vaardigheden je kunnen helpen om de zwakkere vaardigheden verder te ontwikkelen.
Voor kinderen is het belangrijk dat ze ondersteund worden in deze ontwikkeling, want dit kunnen ze niet alleen. Je kunt het ook niet forceren, maar helpen kan wel. Samen kijken wat je al heel goed kunt en wat nog lastig is en hoe je dit dan aan kunt pakken.

Blog

Specialisaties