Coaching bij Beelddenken2019-02-14T13:15:40+00:00

Begeleiding bij Beelddenken

Wanneer een kind vastloopt in het onderwijs (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs) vanwege het beelddenken, kan ik op een aantal manieren begeleiding bieden.

Ten eerste is het belangrijk dat een kind weet wat beelddenken is en wat dit voor hem of haar betekent. Beelddenken is namelijk een bijzondere kwaliteit en maakt dat je soms toch echt wel anders in het leven staat dan een taaldenker. Misschien heeft een kind ook zijn talige kant goed ontwikkeld, dat brengt weer andere kwaliteiten met zich mee. Ik vind het belangrijk dat een kind zichzelf hierin goed leert kennen.

Een kind kan pas echt goed van zijn beelddenken gebruik maken, als hij lekker in zijn vel zit en zichzelf sterk voelt!

Daarom is het belangrijk dat er ook aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Een beelddenker voelt zich vaak anders dan anderen en dan kan veel onzekerheid met zich meebrengen. Ook in sociale contacten kan dit lastig zijn. Een beelddenker kan zich snel een beeld vormen van een situatie, wanneer een taaldenker dit anders ‘ziet’ kunnen problemen ontstaan. Als je van jezelf weet hoe dit bij jou gaat in je hoofd, dan kun je hier beter mee om gaan. Daarom vind ik het zo belangrijk dat een kind weet wie hij is en waar hij voor staat!

Vervolgens is het belangrijk dat een kind leert om de lesstof beter inzichtelijk te krijgen. Het kind moet leren dit te vertalen naar beeldden zodat hij het beter begrijpt.
Het belangrijkste hierin is dat ik maatwerk bied. Ik ga dus alleen doen wat nodig is. En ik wil ook aangeven dat ik geen remedial teacher of leerkracht ben. Het gaat dus om ondersteuning bij de basis.

Ik kan onder andere helpen bij:

  • klokkijken

  • spelling, werkwoordspelling, lezen

  • tekstbegrip

  • rekenen: automatiseren, metriek stelsel, breuken, procenten, cijferen, redactiesommen

  • topo en tijdlijnen

  • cito-toetsen

  • enz.

Voor meer voorbeelden van problemen waar een kind tegenaan kan lopen en waar ik begeleiding in bied, kun je kijken bij leerondersteuning.

Over het algemeen wordt in het eerste begeleidingsmoment bekeken waar je kind problemen mee heeft en wordt het ‘hoofd opgeruimd’. De volgende begeleidingsmomenten wordt aandacht besteed aan dat wat nodig is (waar het kind hulp bij wil).

Meestal zijn 4-5 begeleidingsmomenten voldoende.
De begeleiding is individueel, maar het is altijd handig als je als ouder aanwezig bent om te kijken hoe ik te werk ga. Mocht dit niet mogelijk zijn, of je kind wil liever de aandacht alleen, dan is er na afloop (10 minuten) de mogelijkheid om te bespreken wat we gedaan hebben. Thuis dient dit opgepakt worden door ouder en kind.

Je kunt ook kiezen voor een training LEREN LEREN of Ik Leer Leren. Kijk bij Leerondersteuning voor de mogelijkheden.

Blog

Specialisaties