Beelddenken2019-02-14T13:10:28+00:00

Beelddenken

Beelddenken, of een visuele leervoorkeur hebben, is een vorm van denken in beelden, letterlijk. Deze beelden kunnen plaatjes zijn, maar ook filmpjes. Ongeveer 10% van de kinderen denkt in beelden.

Het tegenover gestelde van beelddenken is taaldenken, of wel een verbale leervoorkeur hebben. Deze kinderen denken in woorden (cijfers en letters).

Ontwikkeling beelddenken

Een baby leert 100% visueel, hij is dus 100% beelddenker. In de kleutertijd ontwikkelt het brein een voorkeur voor de visuele of verbale leerstrategie. Deze voorkeur is ongeveer 40% erfelijk en zal ook niet meer veranderen. Tot 12 jaar ontwikkelt een brein nog het talige denken, daarna staat de voorkeur voor zijn manier van leren (visueel of verbaal) vast.

Beelddenken – Taaldenken

Een kind dat in beelden denkt ziet ongeveer 32 plaatjes per seconde. Dit zijn bijna 2000 plaatjes per minuut. Een taaldenker denkt ongeveer 150 woorden per minuut. Dat is een groot verschil! Beelddenken gaat dus heel snel en wellicht kun je begrijpen dat deze kinderen zich vaak moeilijk kunnen concentreren. Hun gedachten gaan graag met ze op de loop!

Associëren

Een beelddenker ziet bij het praten over een bal een bal, en niet zomaar een bal, maar een mooie rode, of een voetbal. Een appel is niet zomaar ‘appel’, maar deze hangt in een boom en is groen met rood. Ze associëren de beelden en andere onderwerpen of voorwerpen. Een beelddenker denkt ook in 3D, dit betekent dat hij zijn beeld van alle kanten kan bekijken.

Een beelddenker leert door ervaringen die zijn opgeslagen, dit kunnen gebeurtenissen of ervaringen zijn, filmpjes op internet of op een andere manier verworven beelden.

Hersenen

De oorzaak van beelddenken is dat de rechter hersenhelft sterker ontwikkeld is dan de linker hersenhelft. Daarnaast werken de beide hersenhelften ook niet zo goed samen. De eigenschappen van de rechter hersenhelft komen hierdoor sterker naar voren. Dit zijn mooie eigenschappen als gevoelig, artistiek, inventief, origineel, enthousiast en beweeglijk.
Aan de andere kant zijn beelddenkers ook vaal onzeker, eigenwijs, druk en emotioneel (boos of verdrietig).

Dyslexie?

Wist je dat beelddenken vaak verward wordt met dyslexie? Een belangrijk verschil is dat een dyslectisch kind altijd dyslectisch zal blijven, maar een beelddenker, door goede begeleiding, als het ware van zijn dyslexie kan ‘genezen’.

Herken je het bovenstaande bij jouw kind? Heb je het vermoeden dat jouw kind een beelddenker is? Doe dan deze test.

Loopt je kind in de klas of daar buiten tegen problemen aan, bijvoorbeeld bij het leren? Dan kan dit vaak met kleine aanpassingen van de leerkracht en tips en tools in een aantal begeleidingsmomenten aan je kind verholpen worden.

Wil je meer weten over beelddenken / visuele leerstrategie? Ik geef een aantal keer per jaar een informatie-avond over Beelddenkende Kinderen.

Blog

Specialisaties